Personvernerklæring for Northern Punshing

 

1. Behandlingsansvarlig
Daglig leder er på vegne av Northern Punshing behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Vi lagrer i tillegg adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

3. Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi behandler også personopplysninger til utsendelse av nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriell. De opplysninger vi samler inn inkluderer både opplysninger du selv oppgir, og den informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

4. Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

5. Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her: www.nettvett.no

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. Vi oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere avtalte tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

8. Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Krever du innsyn skal dette meldes oss skriftlig. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Sist oppdatert 11.6.2019